اینکه در طول سال با خنده و پاسخ های چیپ، حق و مطالبه ۱۵ میلیون تهرانی را نادیده بگیری و روز عید فطر با گریه از درگاه خداوند طلب آمرزش کنی، انگار تا گردن در لجن فرو رفته باشی به آب که برسی فقط سرت را بشويی!

دیدگاهتان را بنویسید