♦️عوامل امنیتی جمهوری اسلامی که با «وی‌اف‌اس گلوبال» ارتباط دارند هر کدام برای چند شرکت مسافرتی فعال در صدور ویزا رانت ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌ها در ازای دریافت مبالغ کلان برای متقاضیان از سفارت‌ها ویزا می‌گیرند.

♦️در سایه سنگین مافیای جمهوری اسلامی، ایران عزیزمان دچار شرایط «بی‌دولتی» شده و سرنوشت ما ملت ایران برای هیچ‌کدام از آنها که قدرت و ثروت ملی را گروگان گرفته‌اند ارزشی ندارد. راه نجات ایران از میان اراده ما ملت می‌گذرد و جنبش حساب‌رسی اجتماعی یکی از راه‌های پیش روی ماست. بخش‌های مختلف مافیا را زیر نظر بگیریم، مو را از ماست بکشیم و گزارش‌های افشاگرانه در اختیار ملت قرار دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید