‏ایران تهدید می‌کند که حمله مهمی به اسرائیل انجام می‌دهد، اما همانطور که به نخست وزیر نتانیاهو گفتم، تعهد ما به امنیت اسرائیل در برابر این تهدیدات از سوی ایران و نیروهای نیابتی‌اش آهنین است – اجازه دهید دوباره بگویم – آهنین است ما تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد. ما می توانیم از امنیت اسرائیل محافظت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید