🗣 السودانی نخست وزیر عراق: دو دهه پیش، آمریکا به مردم عراق برای سرنگونی رژیم صدام حسین و تاسیس پایه های یک نظام دموکراتیک کمک کرد و همین موضوع به عراقی ها این امکان را داد تا برای نخستین بار طعم آزادی را بچشند.بنابراین ما نمی خواهیم طرفی در درگیری ایران و آمریکا باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید