شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت‌هانزا پروازهای تهران را به مدت ۲۴ ساعت به طور موقت متوقف کرده است.

بر اساس گزارش صدای آمریکا، سخنگوی این شرکت دلیل آن را «وضعیت کنونی خاورمیانه» عنوان کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید