🔹 بر این اساس قیمت پژوپارس LX صفر، در بازار به ۸۳۵ میلیون تومان رسید و امروز با افزایش ۳۵ میلیونی به ۸۷۰ میلیون تومان رسیده است.

🔹 همچنین پژو پارس XU۷P سال ، به ۶۸۵ میلیون تومان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید