پس از هفته‌ها جنجال بر سر تصاحب زمین ۴۲۰۰ متری توسط شیخ‌کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران «از پیروان مصباح یزدی و گروه پایداری»، سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد که در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۳ معامله انتقال زمین ازگل «اقاله شده» و موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» متعلق به صدیقی و پسرانش، این زمین را رسماً به حوزه علمیه امام خمینی برگردانده است. «اقاله» اصطلاحی حقوقی‌ است که معنای آن برهم زدن قرارداد و رضایت دو طرف در لغو قرارداد است. دکتر محسن برهانی استاد حقوق در این باره نوشت: «جرم به صورت تام واقع شده و اقاله هیچ تاثیری بر جرم اتفاق‌افتاده ندارد»
گفتنی اینکه، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار روز ۲۳ اسفند اسنادی منتشر کرد که بر اساس آنها، شیخ‌کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، باغی به مساحت چهارهزار و ۲۰۰ متر مربع را در منطقه ازگل تهران تصاحب کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید