شیوه کار به این صورت است: سلول‌های اهداکننده را می‌گیرند، آنها را به غدد لنفاوی شکم تزریق می‌کنند و در آنجا این سلول‌ها به یک اندام فعال تبدیل می‌شوند که عملکردهای یک کبد ناموفق را انجام می‌دهد.

این درحالیست که اولین بیمار به سلامت از کلینیک مذکور مرخص شده است و این روش هنوز به طور کامل جایگزین کبد نخواهد شد، اما می تواند کسانی را که منتظر پیوند هستند را نجات دهد.

دیدگاهتان را بنویسید