🔹فرزین ۱۵ بهمن ۱۴۰۲: نرخ دلار زودگذر است و حتما به قبل برمی‌گردد!
🔹فرزین ۱۹ فروردین ۱۴۰۳: نرخ غیررسمی زودگذر است و بزودی کاهش پیدا می‌کند!

دیدگاهتان را بنویسید