‏فعالان مظلومِ محیط زیست پس از ۶ سال اسارت، مشمول عفوِ شدند! البته دکتر سیدامامی با گردن شکسته زیر خروارها خاک بود و نشد که لذت عفو ولائی را بچشد. خدا نیامرزد حسین طائب را که زندگیِ بسیار آدمیان را بازیچهٔ فکرِِ بیمار خود کرد.

دیدگاهتان را بنویسید