🗣 بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران از سیاست‌های اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر انتقاد کرده و گفته است که در دو دهه اخیر بیش از ۱۰۰۰ شرکت به حدود ۲۰۰ شرکت افت کرده‌اند. با کاهش مصرف لبنیات در ایران به دلیل کاهش قدرت خرید مردم «شاهد ضرر تولیدکننده هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید