بر اساس تصویر و گزارش منتشر شده در خبرنامه امیرکبیر، همزمان با بازگشایی دانشگاه ها در سال جدید، گیت های تشخیص چهره در ورودی دانشگاه الزهرا راه اندازی شده است و دانشجویان الزهرا در حین ورود به دانشگاه ملزم به عبور از آن هستند!

دیدگاهتان را بنویسید