سلمان موسوی، دبیر آموزش و پرورش شاغل در استان لرستان از سوی وزارت آموزش و پرورش به انفصال از خدمت محکوم شده است.

آموزش و پرورش، سلمان موسوی را با اتهاماتی همچون انتقاد و اعتراض به خامنه‌ای و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، از کار اخراج و حقوق و مزایای وی را قطع کرده است.

چندی پیش، یک معلم دیگر به نام سکینه ملکی، با اتهاماتی مشابه توسط شعبه یکم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان گیلان، از کار اخراج شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید