او اشاره کرد در حال حاضر دو هزار و ۱۰۰ مسجد در تهران وجود دارد و افزود: «بیشترین تعداد مساجد پایتخت در جنوب شهر است.»

دیدگاهتان را بنویسید