و در حقیقت عضو جبهه مقاومت علیه طالبان بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید