یک سرتیپ خلبان سوخو 25 در بمباران سوریه شرکت کرد

یک سرهنگ و خلبان هواپیمای جاسوسی A-50

یک سرهنگ خلبان

یک سرهنگ، مدیر بخش ارتباطات وزارت دفاع روسیه تا سال 2020

دیدگاهتان را بنویسید