اثر انگشت صدیقی و پسرش و جواد عزیزی  هم هست و مبلغ را هم نقدا جابجا کردن که توی سند نوشته!
تازه سند را دقیقا به اسم باغ فروختن!
معلوم شد صدیقی تا آخرین لحظه دوباره دروغ گفته! و ضمنا نوشته شده این بیع شرطی نمیباشد یعنی شرطی نشده برای مدرسه‌ای یا موسسه‌ای یا… یا حق انتفاع برای مدرسه یا موسسه!

دیدگاهتان را بنویسید