ایران با هماهنگی خود ما چند تا موشک به محوطه خالی پایگاه ما زد تا به مردم خودش وانمود کند انتقام سلیمانی را گرفته!

حاجی‌زاده برای ماله‌کشی روی این آبروریزی گفت:
خب این منطقی نبود که ما بیاییم پایگاهای اینارو بدون چیز! [=هماهنگی] [همینطور خودسر] بزنیم! اونوقت اونام میومدن ده هزار نفر از مردم و نظامیان مارو راحت می‌کشتند…

دیدگاهتان را بنویسید