با خنده و شوخی اعتراف می کنند که موشک ها وارداتی ست و مونتاژی.
موشک‌های چینی را وارد کشور می‌کنند، آنها را مسلمان می‌کنند و اینگونه هم قدرت هم سرعت موشک‌ها را افزایش می‌دهند.

دیدگاهتان را بنویسید