اوکراین به زودی از پهپادهای دوربردی استفاده خواهد کرد که می توانند کوه های اورال و قطب شمال را با بردی تا 2000 کیلومتر یا بیشتر مورد حمله قرار دهند و کمبود موشک های میان برد و دوربرد را نیز جبران کند.

تسلیحات جدید اوکراینی قادر خواهند بود به اهدافی در منطقه مورمانسک و پایگاه هوایی اولنیا که حاوی بمب افکن های استراتژیک است حمله کنند.

دیدگاهتان را بنویسید