🗣️ علم الهدی در مورد ترور شهید فخری زاده:
خویشتنداری در مقابل دشمن،یعنی بنشین تا تو را بزنند

🗣️ علم‌الهدی امروز پس از حمله به کنسولگری:
در مجازات دشمن نباید شتابزده عمل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید