✍️ یاشار سلطانی نوشت:
◀️ چند روزی است که در مورد قرارداد حدود ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران و یک شرکت چینی برای واردات اتوبوس و خودرو برقی مطالعه و تحقیق می‌کنم که مستندات و گزارش آن به زودی منتشر می‌شود.

◀️ نکته مهم اینکه‌ زاکانی⁩ برای انحراف افکار عمومی در ایرادات اساسی این قرارداد، به پرت کردن حواس افکار عمومی نیاز داشت که با رفتار لجوجانه در ماجرای مسجد‌ پارک قیطریه⁩ فعلا به هدفش رسید.

دیدگاهتان را بنویسید