🗣️ آرش هاشمی خبرنگار:
◀️ این اعداد و ارقام به سادگی ناتوانی در تامین بدیهیات سفره مردم را نشان می‌دهد. طی یک ماه گذشته فقط قیمت سبزیجات مورد استفاده مردم در مشهد دست‌کم ۲ برابر شده است. کاهو از ۱۸ به ۳۷، کلم از ۷ به ۱۵ و سبزی‌خوردن از ۱۰‌ به ۴۰‌ هزار تومان رسیده! بادمجانی که اوایل کارشان وعده دادند، همین عملکرد و توانایی دولت‌ است.

دیدگاهتان را بنویسید