◀️ رئیس تیپ تحقیقات در سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم اسرائیل (امان) پس از بر عهده گرفتن مسئولیت شکست اطلاعاتی این رژیم در ۷ اکتبر در مقابل حماس، بلافاصله از سمت خود استعفا کرد.

◀️ این دومین استعفاء در تیپ تحقیقاتی امان طی چند ماه اخیر است. زیرا در فوریه گذشته نیز یک افسر با درجه سرگردی به دلیل نقشش در شکست امنیتی روز ۷ اکتبر استعفا کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید