زمانی که لباس و موی سر باعث کشته شدن زنان و دختران نمیشد

تصویر جالبی از دانشگاه پهلوی در شیراز (دانشگاه شیراز فعلی) در سال ۱۳۵۰

دیدگاهتان را بنویسید