🔹این رزوها برخی از کارشناسان وابسته به دولت مدعی هستند بخاطر مصرف بالای سوخت در کشور قیمت بنزین باید افزایش پیدا کند تا مصرف آن کنترل شود. اما مسئله اصلی، خودروهای ساخت داخل هستند با تکنولوژی ۳۰ سال پیش که مصرف بالایی دارند و واردات خودرو باکیفیت هم ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید