مشاور محمود عباس، رئیس‌ تشکیلات دولت فلسطین با محکوم کردن ادعاهای اخیر گروه حماس علیه سازمان آزادیبخش فلسطین تأکید کرد ما برای کمک رسانی به غزه از حماس یا دیگران اجازه نمی‌گیریم. محمود الحبش گفت: «سازمان آزادیبخش فلسطین تنها سخنگوی رسمی مردم فلسطین است نه حماس که اصولا برای آرمان فلسطین ایجاد نشده است.»
گفتنی اینکه، حماس اخیرا با ادعای حضور نیروهای امدادگر از دولت فلسطین در غزه هشدار داده بود که به جز نیروهای ما کس دیگری حق حضور در غزه را ندارد!»

دیدگاهتان را بنویسید