‏مشاور : مهندسین مشاور نقره کار و همکاران
‏طراح : دکتر سلمان نقره کار

‏زیربنا : حدود ۳۳۰۰ مترمربع
‏سطح اشغال : ۸۰۰ مترمربع
‏عمق گودبرداری : حدود ۲۰ متر
‏ارتفاع گنبد : ۲۸ متر

+برای چی مسجد باید ۲۰ متر گودبرداری بشه؟
مگر برای ایجاد زندان های مخفی و دپوی اسلحه.

دیدگاهتان را بنویسید