کل دستگاه‌ها موظف شدن توی ورودیشون شهید گمنام دفن کنند. تا آدم‌های نظام و سرکوبگران رو شست‌وشوی مغزی بدن که اگر توی اعتراضات احیانا مردم ریختن توی دستگاه‌ها، به بهونه هتک حرمت به مقام شهید، بدون لحظه‌ای فکر کردن، با چاشنی عقیدتی، سرکوب کنند!

بعد از خاندوزی به سمت چپ، به ترتیب:
اکرمی ، خزانه دار کل کشور
سبحانیان ، رییس سازمان مالیاتی
سلمانی ، معاون حقوقی وزیر
ثقفی ، مشاور وزیر

دیدگاهتان را بنویسید