۱. در خارج از مرزها، بازی رو سنگین باختند؛ یه دونه کرنر هم نتونستند بزنند؛ بخاطر همین می‌ترسند بازی رو در داخل هم ببازند. غافل از اینکه جلوی دراومدن برگ از شاخه درخت و گل از شکوفه رو نمیشه گرفت… این صف‌آرایی کل حکومت جلوی حجاب، فقط با بیست سانتی‌متر پایین اومدن یه تیکه پارچه، پایین کشیده میشه. یه_قدم_بیا_جلوتر

۲. حجاب، مسأله اول کشور هم نیست! حجاب تنها یه تیکه پارچه ست. لباسه. خوراک نیست! مسکن نیست! تبلیغات و جلسات سلطنتی این چنینی توسط سردسته راهزنان ایران_اشغالی اون‌هم برای حجاب، بیشتر برای سرپوش گذاشتن روی فقر و فساد و گرونی جامعه‌ست. موضوعاتی که هر رهبر راستینی رو دق‌مرگ می‌کرد…

۳. مسأله حجاب اختیاری تنها یکی از مطالبات مردمان برانداز ایران است و تقلیل و محدود کردن عزم و اراده ملت ایران برای گذر از این رژیم به حجاب، بزرگترین سلاح و حقه حکومت آخوندی برای انحراف و فریب افکار عمومی و حتی خارجی است.

دیدگاهتان را بنویسید