اعتراض همشهری به طرفداران«انتقام سخت»: چرا اصرار دارید نقشه دشمن را تکمیل کنید؟

روزنامه همشهری نوشت:
چطور درحالی‌که بخش گسترده‌ای از جنگ را اساسا نمی‌دانید، درباره جزئیات انتقام نظامی اظهارنظر می‌کنید و از آن زشت‌تر آنکه با مطالبات و اظهارنظرها بر مبنای مجهولات مختلف چطور بی‌اعتمادی به فرماندهان ایران را در صحنه رسانه ترویج می‌کنید؛ چرا اصرار دارید نقشه دشمن را تکمیل کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید