🔹گزارش پلیس راهور از تصادفات رخ داده در طول طرح نوروزی و وضعیت تصادفات نوروزی 1403 برحسب وسیله نقلیه از تاریخ 24 اسفند ماه 1402 تا 12 فروردین ماه 1403 حاکی از آن است که سهم خودروهای داخلی از تصادفات 86 درصد و سهم تصادف خودروهای خارجی 14 درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید