در ماجرای باغ ازگل (‌واگذاری ملک متعلق به حوزۀ علمیۀ تحت تولیت کاظم صدیقی به موسسه‌ای وابسته به بستگان او) تنها کسی که در این‌باره صحبت کرده و نسبت جعل داده و اعلام غفلت یا استغفار کرده یا گفته کار بوق‌های دشمن است، شخص شخیص امام جمعۀ موقت تهران ورئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است وگرنه بقیه طرف‌ها سکوت کرده‌اند حتی در برابر اتهام جعل و انگار طرف دیگر ندارد.

این در حالی است که یک طرف معامله ولو صوری و روی کاغذ مؤسسۀ پیروان اندیشۀ قائم است که مدیرعاملی دارد به نام جواد عزیزی. رئیس هیأت مدیره‌ای دارد به نام محمدحسین صدیقی و بازرس قانونی‌ دارد به نام خانم رضوانۀ قوام و سند انتقال ملک از طرف مؤسسه را دو نفر اول امضا کرده‌اند.

پرسش این است که این دو نفر وجود دارند یا نه؟ اگر آری چرا هیچ نظری نمی‌دهند؟ مگر یک طرف معامله آنها نیستند؟

دیدگاهتان را بنویسید