ستونِ اصلیِ ایرانیِ مقاومت در سوریه و لبنان را زدند؛ دقیقا یک روز پس از خروجِ از ایران و در ساختمان کنسولگری کشور در سوریه که بابت جلسه‌ی مهمی در آنجا جمع شده بودند؛ به همراه یک سردارِ دیگر که هم‌طراز او بوده و ۵ مستشار دیگر ایرانی!

دقیقا چه تروری و با چه کیفیتی می‌شود “ترورِ هدفمند” که این را “ترورِ کور” می‌نامید؟!

دیدگاهتان را بنویسید