مسجد بهانه است.
هدف، سرقت آثار باستانی و ایجاد پایگاه سرکوب در پارک قیطریه است.

دیدگاهتان را بنویسید