‍ در تاریخ نوشته خواهد شد
روزی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید اعتقادات مردم به امام اول شیعیان بسیار زیاد بود.
هر خانواده ای یک علی در نام فرزندانش داشت و حتی برخی اسامی مرکب با علی را بر دو فرزند خود می‌گذاشتند مانند علی‌محمد و محمدعلی و اگر می‌خواستی در خانواده صحبتی در مورد علی بکنی باید مشخص میکردی که علی خاله است یا علی عمه یا علی عمو یا….
این اعتقاد فقط محدود به اسامی نبود و یاعلی بر زبان همگان و به خصوص دراویش جاری بود.
برخی شعرا مانند شهریار در این باره شعر سروده بودند. عده‌ای هم فامیلی‌شان کلبعلی به معنای سگ علی بود و…
اکنون که جمهوری اسلامی ۴۵مین سالگرد خود را پشت سر میگذارد، مراسم روز طبیعت (سیزده به در) و روز شهادت امام اول شیعیان با یکدیگر تلاقی پیدا کرده و مجبور شده است که پارک‌ها و تفرجگاه‌های کشور را به زور تعطیل کند تا جمع کثیری با شادی و بزن و برقص در اماکن تفریحی دهن کجی به حکومت و مقدساتش نکنند!!

👈 این خروجی حکومت دینی است که مؤسس آن ادعای ساختن دین و دنیای شهروندان به طور همزمان را داشت !!

دیدگاهتان را بنویسید