این در مورد پهپاد تهاجمی شناسایی “فورپوست” است.

به گفته سخنگوی نیروی هوایی آمریکا ، این پهپاد بسیار بزرگ است، “شبیه آنالوگ بایراکتار است، می تواند شناسایی انجام دهد و بار جنگی اضافی را در قالب دو موشک یا سلاح های دیگر برای اصابت به اهداف زمینی حمل کند.”

دیدگاهتان را بنویسید