ارتش در عملیات خود در مجتمع شفا و اطراف آن، 200 نفر را کشته، 500 نفر دیگر را دستگیر و حدود 900 نفر را برای تحقیقات بازداشت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید