⏺بنابر گزارش رسانه های اسرائیلی در حال حاضر هدف اسرائیل ایجاد یک منطقه حائل امنیتی به عرض یک کیلومتر در نزدیکی مرز اسرائیل و نوار غزه است.

⏺این منطقه حائل یک کیلومتری از شهر بیت لاهیه تا گذرگاه کِرِم شالوم در جنوب نوار غزه امتداد دارد.

⏺ منطقه حائل برنامه ریزی شده حدود 16 درصد از کل خاک نوار غزه را شامل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید