وزیر کشور خبر تعطیلی بوستان‌ها و پارک ها را توطئه دشمنان دانسته بود.

دیدگاهتان را بنویسید