🔹 در حال حاضر کشور هائیتی شلوغ‌ترین زندان‌های منطقۀ آمریکای لاتین را دارد که چهارونیم برابر ظرفیت اصلی جمعیت دارند. این وضعیت البته در چهار کشور دیگر منطقه برقرار است که بیش از دو برابر ظرفیت خود زندانی دارند:

🇭🇹هائیتی: ۴۵۴ درصد
🇵🇪پرو: ۲۲۹ درصد (در نقشه درج نشده).
🇸🇻السالوادور: ۲۳۷ درصد
🇧🇴بولیوی: ۲۶۴ درصد
🇬🇹گواتمالا: ۲۹۳ درصد

دیدگاهتان را بنویسید