محمد مهاجری، در پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد:
⏺جناب ‎وزیراقتصاد!
گفته‌اید با نسلی مواجهیم که تمایلی به اداره کشور ندارد. می‌دانید چرا؟ جوابش روشن است.

⏺آنها یقین دارند تا وقتی امثال جنابعالی بر سر قدرت هستید،نیازی به افراد فرهیخته و کاربلد وجود ندارد. رزومه‌تان را منتشر کنید. حتی خودتان از اینکه وزیر شده آید شاخ درمی‌آورید.

دیدگاهتان را بنویسید