به ما سلاح بدهید تا حملات روسیه را متوقف کنیم، در غیر این صورت اوکراین ضدحملات خود را به فرودگاه‌ها، تأسیسات انرژی و سایر اهداف استراتژیک روسیه تشدید خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید