بعد از انتشار خبر حمله با سلاح سرد به پوریا زراعتی(مجری شبکه خبری اینترنشنال) برخی از کاربران ارزشی، مثل همیشه با حمایت از خشونت، آسیب جسمی و ترور، ماهیت واقعی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.

کاربرانی که در حقیقت ویترینی از فعالیت‌های تروریستی و خشونت‌طلب جمهوری اسلامی هستند. فعالیت‌هایی تروریستی که در طول ۴۵ سال از عمر آن، صدها تن از هموطنان ایرانی را در خارج از کشور به شیوه‌های مختلف به قتل رسانده و ترور کرده‌اند.
حامیانی که که پتانسیلی پنهان برای همکاری در ترور، تهدید و آسیب فیزیکی به انسان‌ها را داند.

برای مقابله با این افراد در شبکه‌های اجتماعی، بهترین شیوه ریپورت این اکانت‌هاست.

دیدگاهتان را بنویسید