یکسال پس از تشکیل⁧ فراکسیون امامزادگان⁩ درمجلس دهم، فریدون احمدی و محمد عزیزی، نایب رئیس و دبیر این فراکسیون بازداشت شدند. عزیزی که گفته شده از نزدیکان کاظم صدیقی است، در پرونده فساد شرکت پارس حیات شهریور۹۸ به دلیل عدم تأمین وثیقه ۵میلیاردی با التزام حضور با ⁧قول شرف⁩ آزاد شده بود!

دیدگاهتان را بنویسید