چالش اصلی برگزارکنندگان، امنیت در مراسم افتتاحیه است که نه در ورزشگاه، بلکه در امتداد خاکریز سن برگزار می شود. ۹۴ قایق ورزشکاران را حمل می کنند، ۸۰ قایق دیگر برای رسانه‌ها و امنیت استفاده می شود. تقریباً ۲۲۲۰۰۰ تماشاگر مستقیماً در کنار رودخانه، تقریباً به همان تعداد از خانه ها، این عمل را تماشا خواهند کرد.

جرالد دارمانین وزیر کشور پیش‌بینی کرد این بازی ها یک هدف آشکار برای تروریست ها است، اما اطمینان داد که همه سرویس ها آماده خواهند بود و اطلاعات تا حد امکان کارآمد عمل می کند و می تواند از قبل در مورد نقشه های مهاجمان هشدار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید