در حالی که به دلیل کمبود شدید نیاز داخلی، مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های متعدد کشور روند روزافزونی را طی می‌کند، جمهوری اسلامی متعهد شد به مدت پنج سال دیگر کمبود گاز عراق را تامین کند.

طبق این توافق، جمهوری اسلامی روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب گاز کشور را برای راه‌اندازی و بهره‌برداری نیروگاه‌های برق کشور عراق اختصاص خواهد داد.

این در حالی است که مصرف روزانه گاز ایران حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب است و در زمستان‌ها میزان کسری داخلی روزانه به ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز می‌رسد.

زمستان سال جاری نیز بلومبرگ گزارش داد که صادرات روزانه ۲۱ میلیون متر مکعب گاز توسط جمهوری اسلامی به پاکستان، به زودی آغاز می‌شود.

طبق مصوبه کابینه دولت پاکستان، به زودی خط لوله ۸۰ کیلومتری برای اتصال به لوله گاز سراسری ایران، به قصد واردات گاز احداث خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید