🗣 امام جمعه مشهد:
◀️ خط و ربط جریان‌های اجتماعی امروز که شعار زندگی بهتر، رفاه و معیشت را سر می‌دهند، همان جریانی است که امام حسین (ع) به جنگ با آنان رفت.

◀️ اگر تامین اقتصادی اصل قرار گیرد، مردم یکدیگر را پاره پاره می‌کنند، این جامعه‌ی شهوت است و در این بستر یزید وجود می‌آید.

دیدگاهتان را بنویسید