دوقلو‌های به هم چسبیده، آبی و بریتنی هنسل، با وجود همه محدودیت‌های جسمی، پیش‌بینی‌های منفی برای زنده ماندن آن‌ها و چهره‌های شگفت‌زده مردم، ۳۴ سال زندگی کرده‌اند.⁣
آبی و بریتنی هنسل در سال ۱۹۹۰ میلادی در شهر مینه سوتا در حالی به دنیا آمدند که بیشتر اندامشان مشترک بود و بیش از این که شبیه یک دوقلوی به هم چسبیده باشند، به نوزادی دو سر شباهت داشتند. این دو یک جفت دست، پا و یک تنه مشترک و اعضا و جوارح داخلی کاملا جدا دارند.⁣
آبی و بریتنی دو قلب، دو جفت ریه،‌ دو شکم،‌ یک کبد و یک روده بزرگ دارند و از دوران کودکی آموخته‌اند که بدنشان را هماهنگ با هم حفظ کنند. در واقع آبی مسئول کنترل سمت راست و بریتنی مسئول کنترل سمت چپ بدنشان است.⁣

دیدگاهتان را بنویسید