📢 “معین” طی چند سال گذشته یه ایران رفت و آمد داشته است

◀️ انصاف نیوز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده؛ معین طی چند سال گذشته چند بار به ایران آمده است که یک مورد آن برای مراسم فوت مادرش بوده است، البته این رفت و آمدها در سکوت خبری انجام شده است.
این پایگاه خبری به نقل از همین منبع آگاه مدعی شده؛ “ابی” نیز از [دفتر] نمایندگی ایران در آمریکا درخواست شناسنامه ایرانی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید